Одржавање путева

Током зимских месеци механизација ЈКП Путеви Рашка радила је на одржавању општинских путева и улица на територији целе општине. Посебан акценат је дат на зимском одржавање путева и улица у ТЦ Копаоник.