Конкурсна документација 2017.

За преузимање конкурсне документације за јавне набавке кликните на следеће линкове:

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Превоз радника у ТЦ Копаоник
ПТД ТЦ Копаоник
Набавка раоника за снег
Електрична енергија
Радови на позајмиштима грађевинског материјала
Комбинована грађевинска машина
Грађевински материјал
Материјал за очување животне средине
Осигурање возила
Набавка индустријске соли
Набавка ауто гума
Материјал за летње одржавање путева
Резервни делови
Одржавање механизације
Гориво
Материјал за јавну расвету