Сертификат за успешно пословање

Конкурсна документација 2018.

 

 

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ЈН Превоз радника у ТЦ Копаоник

ЈН Путничког-теренског моторног возила

ЈН Горива

ЈН Изградња потпорног зида у МЗ Рудница-Трикоши

ЈН Материјал за очување животне средине

ЈН Набавка саобраћајних знакова за Супње

Реконструкција потпорног зида и санација улице у Ј.Бањи

Изградња објекта за смештај људства и технике

ЈН Електричне енергије

ЈН Санација градског трга

ЈН Формирање позајмишта и ископ материјала

ЈН Обележавање хоризонталне сигнализације

ЈН Набавка теретног моторног возила

ЈН Набавка ауто гума

ЈН Материјал за одржавање путева

ЈН Путничко возило

ЈН Резервних делова

ЈН Материјал за одржавање јавне расвете

ЈН Осигурање возила

ЈН Одржавање механизације

ЈН Набавка путарске соли

ЈН Услуга фарбања возила

      ЈН Набавка посупача соли за снег

Прочитајте још …