Конкурсна документација 2018.

ЈН Горива
ЈН Електричне енергије
ЈН Санација градског трга
ЈН Формирање позајмишта и ископ материјала
ЈН Обележавање хоризонталне сигнализације
ЈН Набавка теретног моторног возила
ЈН Набавка ауто гума
ЈН Материјал за одржавање путева
ЈН Путничко возило
ЈН Резервних делова
ЈН Материјал за одржавање јавне расвете
ЈН Осигурање возила
ЈН Одржавање механизације
ЈН Набавка путарске соли

Конкурсна документација 2017.

За преузимање конкурсне документације за јавне набавке кликните на следеће линкове:

Превоз радника у ТЦ Копаоник
ПТД ТЦ Копаоник
Набавка раоника за снег
Електрична енергија
Радови на позајмиштима грађевинског материјала
Комбинована грађевинска машина
Грађевински материјал
Материјал за очување животне средине
Осигурање возила
Набавка индустријске соли
Набавка ауто гума
Материјал за летње одржавање путева
Резервни делови
Одржавање механизације
Гориво
Материјал за јавну расвету