Конкурсна документација 2018.

ЈН Горива
ЈН Електричне енергије
ЈН Санација градског трга
ЈН Формирање позајмишта и ископ материјала
ЈН Обележавање хоризонталне сигнализације
ЈН Набавка теретног моторног возила
ЈН Набавка ауто гума
ЈН Материјал за одржавање путева
ЈН Путничко возило
ЈН Резервних делова
ЈН Материјал за одржавање јавне расвете
ЈН Осигурање возила
ЈН Одржавање механизације
ЈН Набавка путарске соли