Конкурсна документација 2019.

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ЈН Со за зимско одржавање путева

ЈН Електрична енергија

ЈН Осигурање возила

ЈН Набавка горива

ЈН Одржавање механизације

ЈН Набавка резервних делова

ЈН Набавка материјала за одржавање јавне расвете

ЈН Набавка материјала за летње и зимско одржавање путева

ЈН Формирање позајмишта и ископ материјала

ЈН Набавка ауто гума

ЈН Ручно заливање праволинијских и тестерастих пукотина на коловозу

Смотра механизације за зимско одржавање

 

 

 

Набавка теретног возила

Током маја месеца наше ЈКП уз помоћ локалне самоуправе завршило је набавку још једног теретног возила са којим летње и зимско одржавање путева подижемо на један виши ниво одржавања чиме у многоме олакшавамо нашим грађанима саобраћање општинским путевима и улицама. Све информације о извршеној набавци можете преузети на нашем сајту са картице Јавне набавке.

Улепшавање насељених места

Свакодневно, великим трудом групе радника за уређење зелених површина трудимо се да многе зелене површине направимо оазама зеленила у коме уживају наши грађани, као и гости наше општине.