Одлуке надзорног одбора

ЈКП Путеви Рашка

Одлуке за 2021. годину

Одлуке за 2020. годину

80.Седница Надзорног одбора
74.Седница Надзорног одбора
72.Седница надзорног одбора
72.Седница надзорног одбора