Радови код нове фабрике у Драганићу

Током претходне недеље екипа за одржавање путева извршила је закопавање цеви код нове фабрике у Драганићу како би извршили заштиту прилазног пута и атмосферске воде спровели у већ постојећи одвод.

Поправка осветљења на каменом мосту у Рашки

Крајем прошле недеље извршили смо поправку дотрајалог осветљења на старом каменом мосту у Рашки и на такав начин улепшали изглед моста у ноћним сатима.

Конкурсна документација

За преузимање конкурсне документације за јавне набавке кликните на следеће линкове:

ПТД за ТЦ Копаоник
Електрична енергија
Радови на позајмиштима грађевинског материјала
Комбинована грађевинска машина
Грађевински материјал
Материјал за очување животне средине
Осигурање возила
Набавка индустријске соли
Набавка ауто гума
Материјал за летње одржавање путева
Резервни делови
Одржавање механизације
Гориво
Материјал за јавну расвету

Одржавање јавног осветљења

Током претходне недеље група за одржавање јавног осветљења ЈКП Путеви Рашка радила је на отклањању кварова на територији града са околним насељима, као и у ТЦ Копаоник .