Поправка осветљења на каменом мосту у Рашки

Крајем прошле недеље извршили смо поправку дотрајалог осветљења на старом каменом мосту у Рашки и на такав начин улепшали изглед моста у ноћним сатима.

Конкурсна документација

За преузимање конкурсне документације за јавне набавке кликните на следеће линкове:

ПТД за ТЦ Копаоник
Електрична енергија
Радови на позајмиштима грађевинског материјала
Комбинована грађевинска машина
Грађевински материјал
Материјал за очување животне средине
Осигурање возила
Набавка индустријске соли
Набавка ауто гума
Материјал за летње одржавање путева
Резервни делови
Одржавање механизације
Гориво
Материјал за јавну расвету

Одржавање јавног осветљења

Током претходне недеље група за одржавање јавног осветљења ЈКП Путеви Рашка радила је на отклањању кварова на територији града са околним насељима, као и у ТЦ Копаоник .

 

 

 

 

Активности паркинг сервиса

Паркинг сервис обавља своје послове на територији града Рашке и ТЦ Копаоник. Свакодневно екипе ЈКП Путеви Рашка уређују паркинг просторе и врше наплату коришћења паркинга.