Програми и извештаји

ЈКП Путеви Рашка

Програми, планови и извештаји 2023.

Програм пословања предузећа за 2023.

Програми, планови и извештаји 2020.

Програм пословања предузећа за 2020.
Годишњи извештај о програму пословања предузећа за 2020.годину
Прва измена финансијског дела Програма пословања предузећа за 2020.
План зимског одржавања саобраћајница за 2020/2021.сезону

Програми, планови и извештаји 2019.

5.1.2020.
Програм пословања предузећа за 2019.
5.1.2020.
Извештај о пословању предузећа за 2019.