24.01.2020.

Чишћење снега

Крајем децембра и почетком јануара месеца са сопственом механизацијом успешно смо очистили први и други приоритет саобраћајница од снежних падавина. Ангажована је комплетна механизација са расположивим људством. Посебан акценат је дат на чишћење саобраћајница у ТЦ Копаоник. Након завршетка чишћења првог и другог приоритета пружили смо помоћ месним заједницама у чишћењу трећих приоритета из њихове надлежности.