31.07.2020.

Одржавање путева

Након завршетка радова на одржавању општинских и некатегорисаних путева у МЗ Радошиће, у наредном периоду већи део механизације предузећа биће ангажован на уређењу макадамских путева у МЗ Јошаничка Бања, у селима Ђорђевићи и Црна Глава.

Такође, део механизације је ангажован у МЗ Никољача, засеоци Луково и Ораово, а након завршетка ових послова радиће на санацији клизишта у МЗ Рудница, засеок Лисина.