25.04.2020.

Редовно одржавање путева у МЗ Радошиће

  1. У току су радови на редовном одржавању општинског пута у МЗ Радошиће. Ради се на чишћењу одрона, ригола и проширењу саобраћајнице.