10.09.2021.

Уређење корита Јарандовског потока

Група за одржавање зеленила у МЗ Баљевац је у претходном периоду очистила и уредила корито и кеј Јарандовског потока у Баљевцу. Извежене су велике количине земљаног наноса и корито је очишћено од шибља и траве.