11.08.2021.

Уређење корита Трнавске реке

Екипе ЈКП Путеви Рашка, група за одржавање зелених површина, механизација, као и ангажовање радника запослених преко јавних радова, радиле су на чишћењу и уређењу корита Трнавске реке. Корито реке је очишћено од наноса материјала и уређен је кеј реке. Током ове седмице настављамо са уређењем кеја и корита реке Рашке и реке Ибар.