Програми и извештаји

ЈКП Путеви Рашка

Програми, планови и извештаји 2023.

Програм пословања предузећа за 2023.
Извештај о раду и извршењу програма пословања за 2022. годину
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године
Извештај независног ревизора

Програми, планови и извештаји 2022.

Финансијски извештај за први квартал 2022.године

Програми, планови и извештаји 2021.

Извештај о ревизији предузећа у 2021.години
Извештај о раду предузећа у трећем кварталу 2021.
Измена финансијског плана пословања за 2021.годину

Програми, планови и извештаји 2020.

Програм пословања предузећа за 2020.
Годишњи извештај о програму пословања предузећа за 2020.годину
Прва измена финансијског дела Програма пословања предузећа за 2020.
План зимског одржавања саобраћајница за 2020/2021.сезону

Програми, планови и извештаји 2019.

5.1.2020.
Програм пословања предузећа за 2019.
5.1.2020.
Извештај о пословању предузећа за 2019.