20.08.2021.

Набавка нове грађевинске машине

ЈКП Путеви Рашка је купило нову грађевинску машину за потребе одржавања путева на територији општине Рашка. У питању је утоваривач марке Волво и користиће се првенствено за зимско одржавање путева у ТЦ Копаоник током зимске сезоне. Вредност уговора за набавку машине је 19.754.016 динара са ПДВ-ом и купљена је средствима предузећа на лизинг са периодом отплате од пет година.