26.09.2023.

Одржавање зелених површина

Група за одржавање зелених површина у протеклом периоду била је ангажована на машинском кошењу, заливању и одржавању зелених површина, као и садњи цвећа.