Радови код нове фабрике у Драганићу

Током претходне недеље екипа за одржавање путева извршила је закопавање цеви код нове фабрике у Драганићу како би извршили заштиту прилазног пута и атмосферске воде спровели у већ постојећи одвод.

Конкурсна документација

За преузимање конкурсне документације за јавне набавке кликните на следеће линкове:

Грађевински материјал
Материјал за очување животне средине
Осигурање возила
Набавка индустријске соли
Набавка ауто гума
Материјал за летње одржавање путева
Резервни делови
Одржавање механизације
Гориво
Материјал за јавну расвету

Радови на одржавању зелених површина

Током претходне недеље група за одржавање зелених површина радила је на уређењу парковских површина у Рашки, као и на чишћењу и стављању у функцију градске фонтане.

 

.

 

 

 

 

 

Одржавање јавног осветљења

Током претходне недеље група за одржавање јавног осветљења ЈКП Путеви Рашка радила је на отклањању кварова на територији града са околним насељима, као и у ТЦ Копаоник .